Witryna zrealizowana dzięki:

Pokaz baletowy Wiewiórek już za nami

We wtorek 12 kwietnia w Przedszkolu „Strumienie” Uczniowski Klub Sportowy „Żagle” zorganizował pokaz baletowy Wiewiórek. Podczas pokazu dziewczynki uczestniczące w zajęciach zaprezentowały nabyte w ciągu kilku miesięcy umiejętności. Pokaz składał się z ukłonów, rozgrzewki, podskoków, przeskoków, obrotów, rozciągania, a także indywidualnych prezentacji. Zwieńczeniem występu był taniec łabędzi do muzyki P. Czajkowskiego.

Publiczność stanowiły koleżanki i koledzy z Przedszkola, a także Rodzice występujących baletnic. Po pokazie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów. Dziękujemy Wiewiórką  za pokaz, a gościom za przybycie na to widowisko.