Witryna zrealizowana dzięki:

Młoda kadra

MŁODA KADRA

Opis programu

Stworzenie starszym uczniom (liceum) atrakcyjnej i interesującej możliwości własnego rozwoju czy poszerzania swoich horyzontów w sferach: wiadomości, umiejętności i postawy.

Praktyka szkoleniowa podpowiada, iż im starsi uczniowie tym trudniej znaleźć im miejsce w proponowanych przez UKS Żagle zajęciach sportowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Niemniej, o ile z wiekiem spada motywacja do uczestniczenia w treningach sportowych w roli zawodnika, obserwowane jest zjawisko żywego zainteresowania uczestniczeniem w nich jako pomoc trenera. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ otwiera przed chłopcami i Klubem możliwości obopólnego skorzystania z takiego stanu rzeczy. Uczniowie mogą zdobyć doświadczenie – podpatrując czy pomagając trenerom, szkoleniowcy zaś mogą pomóc im w odnalezieniu swojego miejsca w kulturze fizycznej, urozmaicając i uatrakcyjniając jednocześnie paletę form realizowania swoich treningów.