Witryna zrealizowana dzięki:

Badania lekarskie piłkarzy

W zeszłym tygodniu odbyły się badania lekarskie naszych piłkarzy. Badania odbywają i będą odbywać się raz na pół roku ze względu na wymogi związane z naszym uczestnictwem w lidze organizowanej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Badania przeprowadził lekarz sportowy p. Jacek Mikołajuk, który współpracujemy z UKS Żagle od kilku lat.

Kolejne badania odbędą się w połowie września i wezmą w nich udział chłopcy z rocznika 2008,2007,2006,2005 oraz 2004. Bardzo prosimy o przeprowadzenie w sierpniu lub na początku września badań moczu, krwi oraz EKG. Wyniki tych badań są niezbędne do przeprowadzenia badań przez lek. p. Jacka Mikołajuka.