Witryna zrealizowana dzięki:

Judo

Dlaczego JUDO?

Jest to jeden z najbardziej ogólnorozwojowych sportów. Podczas treningów realizujemy zadania zgodnie z najbardziej uniwersalnymi zasadami: współdziałanie umysłu i ciała, ustępowanie drogą do zwycięstwa, osiąganie maksymalnych wyników przy minimalnym wkładzie, od dobra jednostki do dobra ogółu. Początki to głównie gimnastyka i akrobatyka, następnie zawodnicy próbują rywalizować podczas zawodów.