Witryna zrealizowana dzięki:

Żywe szachy w przedszkolu

Dzieci podczas zajęć szachowych uczyły się ruchów Gońca. Robiły to poprzez wcielenie się w tę szachową figurę i naśladowały jej ruchy poruszając się po dużej podłogowej szachownicy. Nauka odbywał się w formie „Żywych Szachów”. Dzieci bawiąc się jednocześnie same mogły podpatrywać jak ich koleżanki i koledzy wykonują zadanie po czym same stawały na głównej scenie wydarzeń – szachownicy i prezentowały innym ruchy nauczanej figury. Poprzez zabawę łatwiej przyswajają przekazywaną wiedzę, lepiej rozumieją co się dzieje na szachownicy już z samymi figurami gdyż same doświadczyły zasad poruszania się nimi w czasie zajęć „Żywych Szachów”. Po każdym udanym występie inne dzieci nagradzały ćwiczącego gromkimi brawami aby każdy poczuł, że zrobił dobrze ćwiczenie i mógł poczuć się jak aktor po zakończonym, udanym występie. Na koniec przyszła pora na ukoronowanie zajęć czyli każdy mógł wcielić się w samego Króla i z figurą nad głową jak z włożoną koroną prezentował na szachownicy sposób poruszania się tej figury.
Dzięki takim zajęciom dzieci łatwiej oswajają się z ciekawym i barwnym ale też trudnym do opanowania światem szachów – mówi p. Adam Nojszewski, instruktor gry w szachy. Mogą dostrzec, że nie jest to tylko mozolna praca ale dająca radość i satysfakcję zabawa.